Kort om styrelsens arbete

Styrelsen har att svara för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Det innebär att styrelsen bl a ska:
 • organisera arbetet i föreningen
 • registrera och förvara föreningens handlingar
 • utöva tillsyn över fastigheten och dess förvaltning
 • svara för uppföljning av löpande drift och underhåll
 • ta fram budget samt göra budgetuppföljning
 • fastställa avgifter till föreningen
 • kalla till föreningsstämma
 • besluta om medlemskap i föreningen
 • besluta om tillstånd till andrahandsuthyrning
 • besluta om tillstånd till väsentliga förändringar av enskilda lägenheter

Brf Fyrtornet 1 är en stor bostadsrättsförening (omfattande totalt 88 lägenheter) och det är många uppgifter som ska utföras av styrelsen och mycket koordinerande som ska fungera för att vårt gemensamma boende ska bli så bra som möjligt. Styrelsen håller i regel möte en gång i månaden (med undantag för juli månad). Styrelsearbetet sker utanför ordinarie arbetstid för samtliga i styrelsen. Styrelsen ber därför medlemmarna att respektera de regler för korrespondens med styrelsen som fastslagits (se under Kontakt), om det inte är fråga om ett akut ärende. 

 

Kontakt

All korrespondens med styrelsen i Brf Fyrtornet 1 ska:

 • i första hand ske via fliken Ärende alternativt per mejl till info@fyrtornet1.se, eller
 • skriftligen ställas till styrelsen på adress BRF Fyrtornet 1, Åsögatan 185 nb, 116 32 Stockholm (brevlåda finns i porten), och 
 • vara styrelsen tillhanda i (mycket) god tid innan det datum medlem önskar besked avseende den ställda frågan. Generellt gäller minst en månads framförhållning.
 • Vid behov av snabb återkoppling kan kontakt också tas via telefon, se telnr nedan.

Styrelsens medlemmar

Roger Jacobsson - ledamot, ordförande, fastighetsansvarig
073-558 97 91

Marcus Tiedemann - ledamot, nyckel-, fastighets- och brandskyddsansvarig

Urban Johnsson - ledamot, kassör
070-660 72 99

Lotta Pettersson - ledamot, sekreterare, trädgårdsansvarig

Agneta Palmstierna - ledamot, mejlansvarig, kontaktperson för städning, trädgårdsansvarig

Dragoslav Avramovic - suppleant, frågor om temperatur
073-323 24 64

Kim Green Holgerman - suppleant

Bavé Amin - suppleant