Kontakt

Bostadsrättsföreningen Fyrtornet 1
Åsögatan 185
116 32 Stockholm

e-post: info@fyrtornet1.se

Aktuellt i Fyrtornet

(nyhetsarkiv finns under fliken "Medlemmar")

Protokoll från föreningsstämman
2023-06-17

Fastställd årsredovisning 2022 
2023-05-31
Tack för uppslutningen på årsstämman den 29 maj. Protokoll från stämman kommer att publiceras inom kort. Styrelsens nya sammansättning framgår under fliken Styrelsen.

Fastställd årsredovisning och revisionsberättelse ser ni nedan. Ni hittar även dokumenten under fliken Om oss.  

Uppdaterade trivselregler för gården 2023
2023-05-31
Vi har sett över trivselreglerna för vår gemensamma gård. Endast några mindre förändringar har gjorts. Den "största" är kanske att man nu får beträda gräsmattorna på övre delen av gården, förutom den mindre del där det fortsatt sitter en skylt kvar. Tanken är att vi där gör ett försök att ha en del naturlig äng med blommor för att hjälpa bin och andra insekter med pollinering.