Medgivande för att lagra kontaktuppgifter

Styrelsen känner ett växande behov av att kunna kommunicera effektivare, enklare och snabbare med er boende. Vi har idag vår webbplats där vi kommunicerar ut sådant som rör hela föreningen, men många gånger finns behov av mer riktad information/kommunikation som inte lämpar sig särskilt väl för att enbart lägga ut på webbplatsen. Det kan röra sådana frågor som rör portar, hissar, inbrott på vind, sophantering, snöröjning etc. för att nämna några aktuella frågor. I den typen av frågor är vi då begränsade till att dela ut infolappar i era brevinkast, eller att sätta upp anslag i portar etc. I dagens digitala informationssamhälle är det ett otidsenligt, ineffektivt och tidskrävande sätt att kommunicera på, vilket också ibland gör att kommunikation uteblir eller missas.

Styrelsen vill därför ha möjligheten att skicka information och meddelanden till er via mejl, samt vid mer brådskande frågor kontakta er via sms eller telefonsamtal. För att göra det behöver vi få in era mejladresser och telefonnummer, samt medgivanden från er för att få behandla era personuppgifter (namn, e-postadresser, telefonnummer) i enlighet med bl.a. EU:s Dataskyddsförordning, mer känd som GDPR. Era uppgifter kommer inte att lämnas ut till någon annan utan ert medgivande, och i exempelvis gruppmejl kommer andra boendes mejladresser att döljas.

Blankett

Skriv ut blanketten

Fyll i bilagan som och lämna i föreningens brevlåda i porten på Åsögatan 185, alt. bifoga  en scannad kopia i detta formulör

Formulär

  • (max 50 MB)

Gränsdragningslista