Felanmälan

Där kan du som boende anmäla fel i exempelvis tvättstuga, trasiga lampor i trapphusen eller annat som rör föreningens allmänna utrymmen (trapphus, vind, källare etc).  

Du kan också anmäla fel i din lägenhet som föreningen ansvarar för att åtgärda.  

Hyresgäster
För hyresgäster är föreningen ansvarig för att åtgärda merparten av de fel som kan uppstå i lägenheten.  

Bostadsrättsinnehavare & medlemmar
För bostadsrättsinnehavare är föreningens ansvar mycket begränsat. För information om gränsdragningen mellan föreningens och bostadsrättsinnehavares ansvar vid fel, se pdf ”Gränsdragningslista Fyrtornet1”

Akuta ärenden

Vid akuta ärenden som innebär fara för person eller fastighet du ringa kan Dygnet Runt Service Fastighetsjour AB.

De kontaktas på 08-31 65 80 utanför kontorstid (16.00 – 07.00 vardagar, samt helger). 

[Observera att ärenden som inte är akuta kan komma att faktureras anmälaren] 

Vid pågående brott eller brand, ring 112

Formulär

  • Ange om det gäller en Hyresrätt eller Bostadsrätt
  • Lägg in ditt mobilnr så vi enkelt kan nå dig
  • Här kan du ladda upp dokument, foto mm för att beskriva ditt ärende.
    (max 50 MB)

Via telefon

Vi har inte längre kvar något separat nummer för felanmälan via telefon. Vid mer akuta ärenden kan ordföranden kontaktas på 073-5589791.

Gränsdragningslista