2:a handsuthyrning

Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut i andrahand. Ditt ärende tas upp och beslutas på nästa kommande styrelsemöte.

Dessa regler gäller:

Du får inte hyra ut din lägenhet i andra hand utan styrelsens tillstånd. Tillstånd ges bland annat vid arbete eller studier på annan ort, provsamboende och liknande. Tillstånd lämnas för begränsad tid och i normalfallet för högst två plus två år. Korttidsuthyrning via ex. Airbnb godkänns inte.

Om du vill hyra ut din lägen­het i andra hand ska du begära tillstånd via formulär nedan. 

I be­gäran ska du utöver uppgifter om dig och vilken lägenhet det gäller ange skälet för andra­handsuthyrning, önskad hyrestid och uppgifter om vem du vill hyra ut till samt adress där du kan nås under uthyrningstiden.

När du fått tillstånd till uthyr­ning ska du lämna en kopia av hyres­av­talet mellan dig och andra­hands­hyresgästen till styr­elsen, även detta via formulär nedan.

Styrelsen accept­erar i regel inte juridiska personer som andra­hands­hyres­gäst­er. Även om du hyr ut din lägen­het är det du som bostads­rättshavare som ansvarar gentemot för­en­ing­­en. Det innebär bl a att det är du som ansvarar för att avgiften betalas i tid och att din hyres­­gäst inte stör övriga bo­en­de. På Hyresnämndens hemsida: www.hyresnamnden.se, kan du läsa mer om andra­hands­ut­hyr­ning.

  • Lägg in ditt mobilnr så vi enkelt kan nå dig
  • Ange tiden, start och stopp som du önskar hyra ut i 2:a hand
  • Här kan du ladda upp dokument, tex hyresavtal
    (max 50 MB)
  • Ange hyresgästens uppgifter, kan uppges senare om det inte ännu är bestämt.
  • Ange din tillfälliga adress, eventuellt annat mobilnr och epost så att vi snabbt kan få kontakt med dig under hyrestiden.