Ärende!

Från och med den 1 augusti 2020 har föreningen hand om förvaltningen av fastigheten. Styrelsen har valt att lämna Storholmen och själva sköta hanteringen och felanmälningar etc. 

Skapa ett Ärende

Välj vilket typ av ärende, ärendet skickas till direkt handläggaren.