Kontakt

Bostadsrättsföreningen Fyrtornet 1
Åsögatan 185
116 32 Stockholm

e-post: info@fyrtornet1.se

Aktuellt i Fyrtornet

(nyhetsarkiv finns under fliken "Medlemmar")

Ny styrelse efter årsstämman
2022-07-09
På årsstämman i juni valdes i vanlig ordning ny styrelse. Sammansättningen och de roller styrelsen fördelat inom sig framgår under fliken Styrelsen. Vi vill särskilt välkomna de två nya suppleanterna Sofia Norman, Erstagatan 11, och Bavé Amin, Erstagatan 13. 

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2021 klara
2022-05-30
Nu finns årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsår 2021 publicerade under "Om oss". 

Var försiktiga med våra nya gräsmattor
2022-02-14
Våra nya gräsmattor på övre delen av gården är känsliga innan de rotat sig ordentligt. Därför är det tyvärr inte tillåtet att gå på dem fram till någonstans i maj, vare sig för vuxna eller barn.

För er med hundar vill vi påminna om att vara extra försiktiga så att era hundar inte markerar/kissar på gräset - det dödar gräset.