Kontakt

Bostadsrättsföreningen Fyrtornet 1
Åsögatan 185
11632 Stockholm

e-post: info@fyrtornet1.se

Aktuellt i Fyrtornet

Tydligare regler för ombyggnation av lägenheten
Styrelsen har tagit fram ett dokument som tydliggör vilka regler som gäller för renovering av den egna lägenheten som medför väsentliga förändringar. Se pdf-fil "Regler för ombyggnationer Fyrtornet 1" som återfinns under fliken Info till medlemmar - Ombyggnation och renovering i den egna lägenheten.

Synpunkter på fönsterrenoveringen?
Som med alla renoveringsprojekt kan det finnas synpunkter på resultatet. Vi uppmanar alla medlemmar att kontrollera funktion m.m. på era fönster efter genomförd renovering. Synpunkter/klagomål ska skickas till styrelsen snarast på info@fyrtornet1.se med tydlig beskrivning av vad som ev. önskas åtgärdat. Bifoga om möjligt även fotodokumentation. 

Grovsoprummet är öppet
Sedan ett par månader tillbaka är grovsoprummet öppet för alla medlemmar. Välkommen att slänga vanliga grovsopor och elsopor. Ett krav är att det du slänger får plats i kärlen. Montera gärna ihop skräpet för att minska vår kostnad. OBS! Ej miljöfarligt avfall.

Airbnb och korttidsuthyrning i andra hand
Brf Fyrtornet 1 godkänner inte korttidsuthyrning i andra hand genom exempelvis Airbnb och liknande aktörer. Se mer om andrahandsuthyrning och giltiga skäl under fliken INFO TILL MEDLEMMAR - Den egna lägenheten - Allmänt.