Kontakt

Bostadsrättsföreningen Fyrtornet 1
Åsögatan 185
11632 Stockholm

e-post: info@fyrtornet1.se

Aktuellt i Fyrtornet

Fiberinstallation påbörjad
Svagströmsbolaget har nu påbörjat arbetet med att installera fiber. Arbete pågår just nu i föreningens allmänna utrymmen. Svagströmsbolaget behöver komma in i några källarförråd - kontakt kommer att tas med de som är berörda.

Installation i våra lägenheter kommer sannolikt att påbörjas först v 45, dvs. början av november. Mer information och detaljer kring detta kommer att aviseras i era brevinkast.


Byte av termostater m.m. avslutat
Cityrör AB har nu slutfört arbetet i våra lägenheter med byte av ventiler och termostater.

Föreningens mål är att vi framöver ska ha en jämn och god uppvärmning i samtliga lägenheter med en temperatur runt 21-22 grader. 

Om ni upplever problem med uppvärmningen ber vi er anmäla detta till oss under fliken Ärende.

Observera att kalla eller svagt ljumma element INTE behöver betyda att något är fel. Det är er faktiska inomhustemperatur som är avgörande. Om den är minst 20 grader är allt sannolikt som det ska. Vi ber er därför mäta er inomhustemperatur med en fungerande termometer innan ni kontaktar styrelsen. 


Extra föreningsstämma genomförd - stadgeändringar beslutade
Protokoll från den extra föreningsstämma som hölls på gården den 14 september 2020 återfinns nedan, tillsammans med protokollet från den årliga föreningsstämma som hölls den 15 juni.