Kontakt

Bostadsrättsföreningen Fyrtornet 1
Åsögatan 185
11632 Stockholm

e-post: info@fyrtornet1.se

Aktuellt i Fyrtornet

Fasadrenovering Åsög. 185 och
Erstag. 11-15

Under hösten har vi låtit undersöka fasaderna. Fasaderna mot Erstagatan 11–15 samt Åsögatan 185 har visat sig vara i dåligt skick. Att inte vidta några åtgärder skulle medföra risk för att delar av fasaden faller ner och skadar såväl egendom som människor.

Styrelsen har därför upphandlat en entreprenör för detta, Kumla Fasad Team AB. De startar arbetet vecka 2 2020 och avslutar före midsommar (ca 5 månader).

Under arbetets gång kommer byggnadsställningar att resas vid fasaderna på Åsögatan 185 och Erstagatan 11–15. All befintlig puts knackas ner, och ersätts med ny puts. Den nya fasaden ska till såväl utseende som färg bli så identisk som möjligt med befintlig fasad, och hålla i 60-70 år. Stensocklar rengörs genom blästring.

Frågor kan med fördel mejlas till styrelsens infoadress. Kumla Fasad Team kommer även att ha en informationsträff och svara på frågor för dem som är intresserade tisdagen den 7 januari 2020 kl. 18.30 i styrelserummet på vinden på Åsögatan 191. Välkomna!


Grovsoprummet öppet igen
Dörren öppnas med koddosan som sitter till höger om dörren. Koden är densamma som portkoden.