Kontakt

Bostadsrättsföreningen Fyrtornet 1
Åsögatan 185
11632 Stockholm

e-post: info@fyrtornet1.se

Aktuellt i Fyrtornet

Årsredovisning 2019 klar
Utkast till årsredovisningen, som formellt beslutas på föreningsstämman, finns nu publicerad per den 23 maj 2020 under fliken Om Brf Fyrtornet 1 - Årsredovisningar.
 
Byte av ventiler m.m. i radiatorer
Arbetet med att byta ventiler m.m. i våra radiatorer påbörjas måndag 25 maj av Cityrör AB. Ordningen kommer vara Erstagatan, Åsögatan och Sågargatan. Sedan återkommer Cityrör i höst och sätter på nya termostater, samt justerar in värmen i hela fastigheten. För mer info se info som delats ut i era brevinkast. 

Föreningsstämma 2020
Med anledning av Covid 19-pandemin har styrelsen beslutat att skjuta på den årliga föreningsstämman till den 15 juni. Mycket senare datum än så går inte, eftersom årsredovisningen - som fastställs på stämman - måste vara fastställd senast 30 juni.

Planen är att hålla stämman ute på gården, alternativt i körporten på Erstagatan 11. 

Kallelse kommer att delas ut i sedvanlig ordning.

Fundera gärna på om du skulle vara intresserad av att vara med i styrelsen, och hjälpa till med att sköta och förvalta vårt gemensamma boende. Kontakta i så fall valberedningen, i enlighet med de anslag som satts upp i portarna.