Kontakt

Bostadsrättsföreningen Fyrtornet 1
Åsögatan 185
11632 Stockholm

e-post: info@fyrtornet1.se

Aktuellt i Fyrtornet

Byte av termostater m.m. - fas 2 börjar 22 september
Cityrör AB har aviserat fas 2, där termostater monteras på våra element/radiatorer och injustering av värmen sker i varje lägenhet, med start den 22 september. Se separat avisering i portarna för när de kommer till just din uppgång.  

Extra föreningsstämma genomförd
Den årliga föreningsstämman hölls på gården den 15 juni. Protokoll från stämman återfinns nedan. 

 

Måndagen 14 september hölls även en extra föreningsstämma där det förslag på nya stadgar som vann bifall på ordinarie årsstämman röstades igenom. Protkoll från den extra föreningsstämman kommer att publiceras här på webbplatsen inom kort.