Kontakt

Bostadsrättsföreningen Fyrtornet 1
Åsögatan 185
11632 Stockholm

e-post: info@fyrtornet1.se

Aktuellt i Fyrtornet

Byte av ventiler m.m. i radiatorer
Första fasen i ventilbyte m.m. är avklarad. I höst återkommer Cityrör AB och monterar termostater och justerar in värmen. Vi återkommer med avisering i god tid inför fas två. 

Föreningsstämma 2020
Den årliga föreningsstämman hölls på gården den 15 juni. Protokoll från stämman återfinns nedan. 

Ny styrelse har valts, och vilka som nu ingår  framgår under fliken Styrelsen ovan.

Observera att stämman fattade det första beslutet av två om att ändra föreningens stadgar. Närmare detaljer om ändringarna följer av protokollet, samt ändringsmarkerad version av stadgarna som alltså utgör nuvarande ändringsförslag. Styrelsen kommer att kalla till extrastämma i augusti 2020 för att fatta beslut två av två om ändringarna, vilket krävs för att stadgeändringarna ska bli giltiga.