Kontakt

Bostadsrättsföreningen Fyrtornet 1
Åsögatan 185
11632 Stockholm

e-post: info@fyrtornet1.se

Aktuellt i Fyrtornet

Egen fastighetsförvaltning fr.o.m. 1 augusti 2020
Vårt avtal med fastighetsförvaltaren Storholmen sägs upp per den 1 augusti 2020. Skälet är att Storholmen visat sig vara alltför dyra för att behålla, vilket tyvärr visat sig först i efterhand. Föreningen tar nu över ansvaret för fastighetsförvaltningen. Felanmälan ska framöver i första hand göras via fliken Ärende. Mer detaljerad info kommer att delas ut i allas brevinkast inom kort, samt anges under fliken Medlemmar.

Byte av ventiler m.m. i radiatorer
Första fasen i ventilbyte m.m. är avklarad. I höst återkommer Cityrör AB och monterar termostater och justerar in värmen. Vi återkommer med avisering i god tid inför fas två. 

Föreningsstämma 2020
Den årliga föreningsstämman hölls på gården den 15 juni. Protokoll från stämman återfinns nedan. 

Ny styrelse har valts, och vilka som nu ingår  framgår under fliken Styrelsen ovan.

Observera att stämman fattade det första beslutet av två om att ändra föreningens stadgar. Närmare detaljer om ändringarna följer av protokollet, samt ändringsmarkerad version av stadgarna som alltså utgör nuvarande ändringsförslag. Styrelsen kommer att kalla till extrastämma i augusti 2020 för att fatta beslut två av två om ändringarna, vilket krävs för att stadgeändringarna ska bli giltiga.