Kontakt

Bostadsrättsföreningen Fyrtornet 1
Åsögatan 185
11632 Stockholm

e-post: info@fyrtornet1.se

Aktuellt i Fyrtornet

Ändrade stadgar registrerade
De ändringar i stadgarna som beslutades om på årsstämman respektive extra föreningsstämma har nu registrerats av Bolagsverket och gäller per den 14 oktober 2020. Stadgarna återfinns under Om oss.  

Fiberinstallation påbörjad

Svagströmsbolaget har nu påbörjat arbetet med att installera fiber. Ett antal lägenheter kvarstår och det är i dagsläget inte helt klart när installationen kommer att vara avslutad.

I dagsläget är det inte möjligt för någon att ansluta sig till Bahnhof via fiber, då inte heller dragningarna i källare etc. är färdiga. Svagströmsbolaget har aviserat att de kommer att slutföra installation under vecka 50. ​​​​​​​

Inomhustemperatur
Cityrör AB har slutfört arbetet i våra lägenheter med byte av ventiler och termostater.

Föreningens mål är att vi framöver ska ha en jämn och god uppvärmning i samtliga lägenheter med en temperatur runt 21-22 grader. 

Om ni upplever problem med uppvärmningen ber vi er anmäla detta till oss under fliken Ärende.

Observera att kalla eller svagt ljumma element INTE behöver betyda att något är fel. Det är er faktiska inomhustemperatur som är avgörande. Om den är minst 20 grader är allt sannolikt som det ska. Vi ber er därför mäta er inomhustemperatur med en fungerande termometer innan ni kontaktar styrelsen.